Asociatia Chinologica Zonala Braila
Asociatia Chinologica Braila
Despre noi

COMUNICAT DE PRESA
19.07.2024
In urmarirea obiectivelor de asigurare a transparentei activitatii Asociatiei Chinologice Romana (AChR), afiliata
la Federatia Chinologica Internationala (FCI), de prevenire a incalcarii statutelor, regulamentelor, hotararilor, deciziilor si
dispozitiilor FCI si AChR, precum si de informare corecta a membrilor AChR si a opiniei publice, va prezentam mai jos
situatia la zi a proceselor aflate pe rolul instantelor judecatoresti in care AChR este parte.
Dosarul nr. 41694/299/2021
Reclamanta Epuras Cristina a chemat in judecata AChR la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti pentru anularea,
in conditiile speciale ale OG nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, a Deciziei Consiliului director nr. 39 / 07.09.2021,
prin care reclamantei i-a fost aplicata sanctiunea suspendarii calitatii de arbitru pentru o perioada de 2 ani pentru
incalcarea Regulamentului AChR privind competitiile canine, ca urmare a inscrierii a doi caini (co)proprietate personala
in doua competitii canine la care reclamanta a oficiat.
In fata instantei de fond, reclamanta a sustinut, in esenta, ca:
- nu a fost citata in fata Comisiei de Etica si Disciplina (CED) la analiza sesizarii si nici in fata Consiliului
director inaintea luarii deciziei de suspendare, astfel incat nu a putut sa isi formuleze apararile in
cauza;
- fiica acesteia a fost cea care a inscris cei doi caini in competitii, intrucat Regulamentul AChR privind
competitiile canine permite acest lucru persoanei care locuieste cu arbitrul;
- unul dintre cainii inscrisi nu este proprietatea sa, ci a fiicei sale, care avea astfel dreptul sa il inscrie in
nume propriu.
AChR a prezentat argumente si probe contrare sustinerilor si pretentiilor reclamantei, intemeiate pe dispozitiile
Statutului AChR, ale Regulamentului AChR privind competitiile canine, ale Regulamentului AChR privind arbitrii,
comisarii si secretarii chinologi, ale Regulamentului AChR privind Cartea de Origine Romana si ale Regulamentului
AChR privind Comisia de Etica si Disciplina.
Insusindu-si in totalitate argumentele si probele AChR, instanta de fond a respins cererea de chemare in
judecata prin sentinta civila nr. 3661 / 24.04.2024, asa cum rezulta din minuta publicata pe pe portalul instantelor de
esenta pentru urmatoarele considerente:
- au fost respectate dispozitiile din Statutul AChR si din Regulamentul AChR privind Comisia de Etica
si Disciplina privind citarea reclamantei in fata CED, retinandu-se inclusiv ca in data de 13.07.2021,
presedintele CED a luat legatura telefonica cu reclamanta pentru a stabili daca aceasta este pe drum
si intarzie la sedinta, reclamanta precizand faptul ca nu se va prezenta in sedinta;
- prin citarea regulamentara in fata CED, reclamanta a fost convocata cu toate datele necesare pentru
ca aceasta sa isi poata prezenta apararile in fata CED, ceea ce a si facut prin intampinarea depusa in
fata acestei comisii, astfel incat NU mai era necesara convocarea in fata Consiliului director, conform
dispozitiilor Statutului AChR;
- cainele Golden Lords Gin&Pepsi Power of Revenge, rasa English Cocker Spaniel, este
(co)proprietatea reclamantei, asa cum aceasta a recunoscut prin intampinarea depusa la dosar si cum
rezulta din certificatul de origine al cainelui, in care se mentioneaza faptul ca proprietar este Vasilev
(actualmente Epuras) Cristina si fostul sau sot;
- cainele Del Papiol She Loves You rasa Bulldog, COR A 2323-19/149, a fost dobandit la data de
17.01.2018 de catre fostul sot al reclamantei, iar reclamanta nu a facut dovada faptului ca acest caine
nu se afla in aceeasi situatie de coproprietate a sotilor asupra bunurilor comune, ce este prezumata
de dispozitiile art. 339 C.civ., intrucat inscrisul de cedare a dreptului de proprietate asupra acestui
caine de catre fostul sot al reclamantei catre fiica reclamantei nu este datat, neavand data certa, astfel
incat nu se poate face dovada fata de terti prin intermediul acestui inscris, a datei acestui eventual
transfer;
- tinand cont de circumstantele cauzei si dat fiind faptul ca reclamanta a precizat ca cei doi caini au fost
inscrisi in competitiile canine de catre fiica reclamantei, se prezuma judiciar ca acesti doi caini au fost
inscrisi de catre reclamanta prin intermediul fiicei acesteia, ca mandatar, conform prevederilor
3
Regulamentului A.Ch.R pentru competitii canine care prevad ca inscrierea unui caine poate fi facuta
numai de catre proprietar sau mandatarul acestuia;
- conform Regulamentului AChR pentru competitii canine un caine poate fi prezentat in competitii numai
de catre proprietar ori de catre orice persoana care are acceptul proprietarului cainelui, astfel incat nu
se poate retine ca reclamanta nu a avut cunostinta de inscrierea in competitii a acestor caini de catre
fiica sa;
- dispozitiile Regulamentului AChR privind arbitrii, comisarii si secretarii chinologi potrivit carora
partenerul, orice membru al familiei sau orice persoana care locuieste cu arbitrul poate inscrie si
prezenta orice caine apartinand doar rasei/probei pe care arbitrul nu o arbitreaza in ziua competitiei,
nu pot fi interpretate in sensul ca poate fi inscris si un caine (co)proprietatea arbitrului, deoarece
inscrierea poate fi efectuata doar in calitate de mandatar al proprietarului, situatie in care cel care
efectueaza inscrierea este in realitate arbitrul, situatie prohibita de accest regulament.
Reclamanta a formulat apel impotriva sentintei instantei de fond, iar Tribunalul Bucuresti a respins definitiv
apelul si pretentiile reclamantei prin decizia civila nr. 2998 / 17.07.2024, al carei continut integral nu a fost inca redactat
sau transmis partilor, insa minuta hotararii poate fi vizualizata pe portalul instantelor de judecata la adresa
Precizam ca hotararea Tribunalul Bucuresti este definitiva si ca reclamanta Epuras Cristina nu mai are nicio
cale de atac impotriva acestei hotarari judecatoresti.
Dosarul nr. 41368/299/2021
Reclamanta Epuras Cristina a chemat in judecata AChR la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti pentru
constatarea nulitatii, in conditiile dreptului comun (Codul civil), a Deciziei Consiliului director nr. 39 / 07.09.2021, prin
care reclamantei i-a fost aplicata sanctiunea suspendarii calitatii de arbitru pentru o perioada de 2 ani pentru incalcarea
Regulamentului AChR privind competitiile canine prin inscrierea in doua competitii canine la care a oficiat a doi caini
(co)proprietate personala.
Reclamanta a invocat aceleasi motive de fapt ca si cele din dosarul nr. 41694/299/2021, doar temeiul de drept
fiind diferit, respectiv dispozitiile generale ale Codului civil.
Avand in vedere ca acest dosar are un obiect identic cu cel al dosarul nr. 41694/299/2021, instanta de fond a
decis, la data de 10.06.2022, suspendarea judecarii sale pana la data ramanerii definitive a hotararii ce se va pronunta
in dosarul nr. 41694/299/2021, asa cum rezulta din minuta publicata pe pe portalul instantelor de judecata la adresa
Avand in vedere ca, asa cum am aratat pe larg in cele ce preced, la data de 17.07.2024 a ramas definitiva
hotararea pronuntata in dosarul nr. 41694/299/2021, AChR a formulat cerere de reluare a judecatii dosarului, in cauza
urmand a se dispune citarea partilor.
Dosarul nr. 48034/299/2021
Reclamanta Gego Katalin a chemat in judecata AChR la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti pentru obligarea
AChR:
- la emiterea actelor de origine pentru 7 caini rasa Beagle nascuti la 18.02.2021 dintr-o monta artificiala;
- la plata unor daune de 500 lei pentru fiecare zi de intarziere in emiterea actelor
- la plata unor daune morale de 20.000 eur pentru suferinta cauzata de refuzul inregistrarii cuibului al
emiterii actelor de origine
In fata instantei de fond, reclamanta a sustinut, in esenta, ca:
- prin Decizia Consiliului director AChR nr. 43 / 20.10.2021, a fost respinsa cererea sa de inregistrare a
cuibului in Cartea de Origine Romana (COR) si de eliberare a actelor de origine, pentru motive care
reflecta ”in mod incontestatbil faptul ca conducerea AChR nu cunoaste Regulamentul FCI de crestere
care sta la baza infiintarii AChR si care guverneaza in mare parte functionarea ei”;
- reclamanta avea dreptul sa realizeze monta artifciala a femelei care nu a reprodus natural inainte, caci
4
regulamentul FCI de crestere contine doar norme de recomandare, nicidecum norme obligatorii;
- reclamanta avea dreptul sa solicite inregistrarea cuibului in COR, caci desi Asociatia Chinologica a
Judetului Harghita “Hardogs” al carei presedinte este reclamanta nu si-a platit cotizatia anuala,
aceasta a continuat sa fie membra AChR, iar reclamanta avea dreptul sa beneficieze de serviciile
COR in calitate de membru al acestei asociatii;
- incalcarea termenului de 90 de zile pentru depunerea Declaratiei de Monta si Fatare (DMF) in vederea
inregistrarii cuibului este un termen de recomandare,
- lipsa mentionarii locului realizarii montei artificiale in cadrul DMF nu constituie motiv de respingere a
cererii de inregistrare a cuibului.
AChR a prezentat argumente si probe contrare sustinerilor si pretentiilor reclamantei, intemeiate pe dispozitiile
Regulamentului FCI de crestere a cainilor de rasa pura (cu aplicabilitate directa in Romania), Statutului AChR si a
Regulamentului AChR privind Cartea de Origine Romana.
Insusindu-si o parte din argumentele si probele AChR, instanta de fond a respins cererea de chemare in
judecata prin sentinta civila nr. 6556 / 29.06.2022, asa cum rezulta din minuta publicata pe pe portalul instantelor de
esenta pentru urmatoarele considerente:
- procedura si conditiile de inregistrare ale cuiburilor sunt supuse Regulamentului FCI de crestere,
Regulamentului AChR de crestere a cainilor de rasa pura si Regulamentului AChR privind Cartea de
Origine Romana;
- Asociatia Chinologica a Judetului Harghita nu era membru al Asociatiei Chinologice Romane nici la
momentul conceptiei puilor, nici la momentul nasterii acestora, astfel incat in mod legitim AChR a
refuzat inregistrarea cuibului si emiterea cartilor de origine pentru o perioada in care Asociatia
Chinologica a Judetului Harghita si implicit, nici reclamanta, nu se aflau sub supravegherea AChR;
- inseminarea artificiala nu se utilizeaza la femele care nu s-au reprodus natural inainte, decat in urma
unor derogari prealabile acordate de organizatia nationala FCI, in speta AChR, bazata pe considerente
legate de imbunatatirea sanatatii rasei sau pentru pastrarea sau cresterea fondului genetic din cadrul
rasei;
- convingerea instantei este ca norma antecitata nu are valoare de recomandare pentru crescatorii de
caini de rasa, ci conditiile impuse sunt obligatorii in masura in care se doreste recunoasterea cuibului
de catre AChR,
- se resping alegatiile reclamantei cum ca decizia (insemninarii artificiale) ar fi lasata la aprecierea
fiecarui crescator,
- in masura in care acel crescator intentioneaza inregistrarea cuibului nascut in urma montei artificiale
si emiterea unor carti de origine prin care se recunosc niste calitati specifice ale provenientei puilor,
acesta trebuie sa respecte regulile impuse de organismele abilitate sa emita astfel de certificari, in
speta AChR;
Reclamanta a formulat apel impotriva sentintei instantei de fond, iar Tribunalul Bucuresti a respins apelul si
pretentiile reclamantei prin decizia civila nr. 1814 / 08.05.2024, al carei continut integral nu a fost inca redactat sau
transmis partilor, insa minuta hotararii poate fi vizualizata pe portalul instantelor de judecata la adresa
Precizam ca hotararea Tribunalul Bucuresti NU este definitiva si ca reclamanta Gego Katalin mai are la
indemana calea recursului.
Cristian Stefanescu,
Presedinte AChR
(din considerente legate de protectia datelor cu caracter personal conform Regulamentului general privind protectia
datelor nr. 679/2016, semnatura nu va fi afisata pe site-ul oficial de internet al AChR, www.ach.ro)